İhracat Nedir?


İhracat, Türkiye’nin içinde ürettiği ürünlerin dış ülkelere satılmasıyla gerçekleşen, ekonominin kalkınmasına fırsat tanıyan, hizmet sektörünün en önemli basamaklarından bir tanesidir. Kişiler Türkiye’de ürettikleri ürünleri, dış pazarlara satarak ülke ekonomisine büyük fayda sağlamaktadır. Bunun yanı sıra dünyadaki bütün ülkelerin en iyi ve en kaliteli ürünlerle karşılaşmalarına da olanak sağlayan bir oluşum söz konusudur. Ayrıca kuruluşlar ihracat ile kendi gelirlerini de ciddi düzeyde arttırmaktadır.

 

İhracat hammadde sıkıntısının yaşanmadığı nadir ülkelerden biri olan olan Türkiye’den en çok tercih edilen ve en yoğun ilgi gören hizmetlerden bir tanesidir. Kuruluşların birincil amaçlarından biri halindedir. Bunun sebebi kuruluşların daha çok kazanç elde etmek istemeleri ve daha çok üretim kapasitesine sahip olabilmeleridir. Ürettikleri ürünlerin Türkiye’ye fazla gelmesi ve artık büyüme vaktinin geldiğinin belli olması, bu duruma işaret eden önemli noktalardan biri olmaktadır. Dolayısıyla firmalar nasıl ihracat yapacaklarına dair formüller aramakta, doğru pazarlama yöntemlerini arama arayışı içerisinde olmaktadır.

İhracat Nasıl Yapılır?

İhracat yapmak isteyen kuruluşların atmaları gereken çeşitli adımlar mevcuttur. Firmaların yalnızca bir firmaya ihracat yapmaları, düzenli olarak ihracat yapabilecekleri anlamına gelmemektedir. Firmaların doğru şekilde ihracat yapabilmek, tanınmak ve ihracatı düzenli hale getirebilmek adına atmaları gereken önemli adımların bulunduğunun altını çizmek önem arz etmektedir. Kişilerin ihracatın inceliklerini bilmeleri ve hammadde ülkesi olan Türkiye’yi kalkındırmak adına çalışma göstermesi önemlidir. Türkiye yalnızca hammadde sorununun olmadığı bir ülke olmaktan çok, aynı zamanda son teknoloji ürünleri cihazlara sahip olan, üretilen her şeyin bir mükemmeliyet sağlamasına da olanak tanıyan ülkeler arasındadır.

 

İhracat yapmak isteyen kuruluşların önem göstermeleri noktalardan ilki, kuruluşun rakip analizi yapmasıdır. Rakiplerinin hangi pazarlarda faaliyet gösterdikleri, en çok hangi ürünlerinin tercih edildiği, hangi PR çalışmalarını sağladıkları gibi detaylara önem gösterilmesi gerekmektedir. Kişilerin doğru reklam süreçleri yönetmek, doğru çalışmaları sağlayabilmek ve doğru ürünleri geliştirmeye yönelebilmek adına mutlaka rakiplerini değerlendirmeleri gerekecektir. Yalnızca başarılı olan rakiplerini değil, başarısız olan rakiplerini de değerlendiriyor olmalarının bu noktada büyük önemi olmaktadır. Çünkü başarısız olan rakiplerinin başarısızlıklarının ana sebebini bilmeleri, kişilerin o çalışmaları sürdürmemelerine yardımcı olacaktır.

İhracat Yapmak İçin Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Kişilerin iyi bir ihracat geliri elde edebilmek adına, ihracatın çeşitli incelikleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. İhracat yapmak aslında kolaydır, kişilerin dış pazarlar ile iletişim kurmaları ve kendilerini tanıtmaları zor değildir. Fakat kendilerini en iyi şekilde tanıtmaları gerekmektedir. Aksi takdirde sağlayacakları başarı geçici olacak, kısa vadede bir kazanç sağlasa da, uzun vadede çeşitli sorunlar ortaya çıkaracaktır.

İhracat yaparken dikkat edilmesi gerekenler;

  • Kişiler rakip analizi yaptıktan sonra hangi ürünün hangi inceliklerine odaklanması gerektiğinin farkında olacaktır. Ancak rakip firmanın aksine, kişilerin özgün ürünler üretmeleri gerekmektedir. Ürünlerin kendine has bir taraflarının olması ve bunun ilgi görmesi, sevilmelerine olanak tanıyacaktır.
  • Kişilerin olabilecek en iyi haliyle dış pazarlara ürün göndermeleri gerekir. Ürünler hakkındaki ilk yorum neyse, son yorum da o olacaktır. Bu noktada acele etmemek, ürünü geliştirebilecekleri kadar geliştirmek önem arz etmektedir.
  • Kişilerin ürünlerini ilk etapta uygun fiyat garantisi ile dış pazarlara sunmaları etkili olabilir. Bu şekilde kişiler dış firmalara daha çok kar sağlatacaktır. İlk etapta zararlı gibi görünebilen bu durum, firmanın kulaktan kulağa yayılması ile büyüyecektir. Kişi bu noktada isterse sürümden kazanmayı tercih edebilir, isterse de ürünleri istediği fiyattan satışa sunarak kendine belirli bir kitle oluşturabilir.
  • Firmaların lojistiğinin mutlaka iyi olması gerekir. Lojistik hizmetinde bir aksama olmaması, karşılıklı mağduriyeti engellemektedir. Özellikle lashing hizmetlerine büyük önem gösterilmesi gerekecektir. Bunun yanı sıra geciktirme olmadığının garantisini veren lojistik ya da lashing firmaları ile çalışmak gerekir. Herhangi bir aksaklık, firmanın kötü bir imaj sergilemesine neden olabilir. Ayrıca yolda ürünlerine başına bir şey gelmesi, ihracat yapan firmayı ciddi mağduriyetlere sürükleyebilir.
  • Kişilerin ihracat konusunda yapacakları çalışmayı yalnızca sözel iletişime bırakmamaları, mutlaka e-ihracat işine giriyor olmaları gerekmektedir. Bu sayede firmaların satış potansiyelleri artacak, uzun vadede daha çok tanınma imkanları olacaktır. İşini de iyi yapan bir firma söz konusu ise, kişilerin kazanacakları ciddi düzeyde bir prestijin olduğunun ayrıca altını çizmek önem arz edecektir.